We hebben bij NUOVO een grote groep recreanten. Op donderdag in MFC Doelum te Renkum. In de groep spelen mannen en vrouwen gemengd. Vanuit de recreanten kunnen leden ook doorstromen naar of af en toe meespelen in de competitie.

Donderdagavond in Renkum

De recreanten worden op donderdagavond door Krijn van Zwieten getraind.
De training begint om 20:00 uur duurt tot 21:30 uur.

Zodra de korfbalvereniging met de winter in de sporthal gaat spelen moet NUOVO opschuiven en traint de groep een uur later. De groep en trainer worden daarover tijdig geïnformeerd.

Renkum