Huur beachvelden

Tarieven voor incidentele huur

De beachvelden zijn dit seizoen vanwege de de consequenties van het Coronavirus niet te huur, tenzij de huurder naar oordeel van NUOVO in staat voor alle verplichtingen die bij het beachvolleyballen nu horen, inclusief het onafhankelijke toezicht (zie ‘Aangepaste voorwaarden’ bij beachabonnement).

Reserveringen kunt u onder voorbehoud van bovenstaande op deze pagina online aanvragen.
Onderstaande tarieven, inclusief materialen en gebruik toilet; kleedkamers mogen wij nu niet beschikbaar stellen.

Huurder per uur dagdeel hele dag
leden € 11,00 € 30,00 € 50,00
niet-leden € 15,00 € 37,50 € 60,00
profit organisaties € 22,50 € 60,00 € 90,00
non-profit organisaties € 15,00 € 37,50 € 60,00
huurder per uur dag deel hele dag
leden € 20,00 € 60,00 € 100,00
niet-leden € 25,00 € 75,00 € 120,00
profit organisaties € 45,00 € 120,00 € 180,00
non-profit organisaties € 25,00 € 75,00 € 120,00
huurder per uur dag deel hele dag
leden 30,00 85,00 130,00
niet-leden 35,00 100,00 150,00
profit organisaties 60,00 170,00 250,00
non-profit organisaties 35,00 100,00 150,00

Definities

  • dagdeel = 09:00-13:00 uur of 13:00-17:00 uur of 17:00-21:00 uur
  • hele dag = 09:00-17:00 uur of 13:00-21:00 uur

Tarieven voor structurele huur

Bij structurele huur is een kortingsregeling van toepassing. Neem hiervoor contact op SESB beachverhuur.

Gebruiksvoorwaarden

  • De Coronavoorschriften moeten worden nageleefd;
  • De huur is inclusief het gebruik van materialen; kleedkamers zijn vanwege Corona op last van de gemeente gesloten.
  • In geval van schade aan materialen, kleedlokalen of de accommodatie, worden de kosten voor vervanging of reparatie op de huurder verhaald.
  • Betaling van huurkosten dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op het aangegeven rekeningnummer.
  • Bij annulering binnen 1 week voorafgaand aan de huur worden de verhuurkosten doorberekend.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of andere schades veroorzaakt door het gebruik van de accommodatie.
  • Complete gebruikershandleiding & huurvoorwaarden Nuovo beachvolleybal

De verhuur van de beachvelden gebeurt door Stichting Exploitatie Sportpark de Bilderberg (SESB). Voor meer info of vragen kunt u contact opnemen via SESB beachverhuur.

Reservering beachvelden (onder voorbehoud wegens Covid 19-virus)

Locatie

Sportlaan 1
Oosterbeek