Switch

Switch is het clubblad van NUOVO. In de Switch worden standaard de bestuursberichten opgenomen, het wedstrijdprogramma, de verjaardagen en verslagen van wedstrijden en evenementen, zoals het jaarlijkse oliebollen mixtoernooi en het Joost Kanstein beachvolleybaltoernooi en aankondigingen van activiteiten.

De Switch verschijnt 4 à 5 maal per jaar. Adverteren is al mogelijk vanaf € 25,– per jaar.

Kopij & deadlines

Kopij kan gemaild worden aan: switch@nuovovolleybal.nl.

De redactie heeft het recht berichten in te korten of te weigeren.

Redactie: Kees Pieters, Ad Snijders en Fred Scholten. 

Planning

Switch Nr. Deadline kopij Verschijningsdatum
2021-5 29 november 2020 13 december 2021
2022-1 21 februari 2022 7 maart 2022
2022-2 23 mei 2022 6 juni 2022
2022-3 22 augustus 2022 5 september 2022
2022-4 28 november 2022 12 december 2022

 

Advertenties en sponsoring

Switch online