Trainers H1 en H2

Korte omschrijving: Ervaren trainer voor Heren 1 (Promotieklasse) en Heren 2 (2e Klasse). Beide teams trainen op maandagen van 21:00-22:30 uur. Tegen een vrijwilligersvergoeding.

Indicatie tijdbeslag: Voorbereiding en geven wekelijkse training, plus incidenteel bijwonen trainersoverleg.

Nadere info bij: Mark Doorneveld, vst@nuovovolleybal.nl

Coördinator wedstrijdkleding

Korte omschrijving: Verzorgen dat alle competitiespelers tijdig over hun wedstrijdkleding kunnen beschikken, bijhouden en bijbestellen van de voorraden en vervanging van kwijtgeraakte of beschadigde kleding. Met de nummering en verschillende sponsors is het af en toe puzzelen om dat voor elkaar te krijgen.

Indicatie tijdbeslag: Aan het begin van het seizoen piekt het werk en kost het wel een paar uur per week; dan zijn de meeste wijzigingen in spelers en teamsamenstelling. Verder gaat het om incidentele werkzaamheden. Belangrijkste punt is het organiseren van de logistiek om alles op zijn plek te krijgen.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021

Vormgever huisstijl

Korte omschrijving: Ontwerpen en toepassing van een huisstijl voor drukwerk (posters, flyers, spandoeken etc.) en andere communicatiemiddelen.

Indicatie tijdbeslag: Gedurende het seizoen zal 3-5 keer een beroep gedaan worden op de vormgever voor een ontwerp.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021

Jeugdredactielid Switch

Korte omschrijving: Voor de jeugd heeft de Switch te weinig te bieden. We zoeken iemand die speciaal voor, maar vooral vanuit de jeugd en mini’s interessante kopij verzorgt voor het clubblad.

Indicatie tijdbeslag: Vier keer per jaar verschijnt de Switch. Afhankelijk van hoe je het inricht (i.c. zelf doet of delegeert) kost het 4 keer hooguit een paar uur. Belangrijk is de antennefunctie van leuk en interessant nieuws.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021