Voorzitter

Korte omschrijving: Sinds het vertrek van Ineke Kalkman per 23 mei, zoeken we een nieuwe voorzit(s)ter. Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging in externe overleggen en zorgt voor verbinding binnen en goed functioneren van het bestuur en de vereniging.

Indicatie tijdbeslag: Inclusief  het maandelijkse dagelijkse bestuur (met secretaris en penningmeester) en twee keer per jaar het voorzitten van de Algemene ledenvergadering en voorbereidende algemeen bestuur, kost het afhankelijk van hoe je het inricht- gemiddeld een paar uur per week.

Nadere info bij: een van de bestuursleden

Trainer H2

Korte omschrijving: Ervaren trainer voor Heren 2 (1e/2e Klasse). Heren 2 traint op maandagen van 21:00-22:30 uur. Tegen een vrijwilligersvergoeding.

Indicatie tijdbeslag: Voorbereiding en geven wekelijkse training, plus incidenteel bijwonen trainersoverleg.

Nadere info bij: Mark Doorneveld, vst@nuovovolleybal.nl

Vormgever huisstijl

Korte omschrijving: Ontwerpen en toepassing van een huisstijl voor drukwerk (posters, flyers, spandoeken etc.) en andere communicatiemiddelen.

Indicatie tijdbeslag: Gedurende het seizoen zal 3-5 keer een beroep gedaan worden op de vormgever voor een ontwerp.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021

Jeugdredactielid Switch

Korte omschrijving: Voor de jeugd heeft de Switch te weinig te bieden. We zoeken iemand die speciaal voor, maar vooral vanuit de jeugd en mini’s interessante kopij verzorgt voor het clubblad.

Indicatie tijdbeslag: Vier keer per jaar verschijnt de Switch. Afhankelijk van hoe je het inricht (i.c. zelf doet of delegeert) kost het 4 keer hooguit een paar uur. Belangrijk is de antennefunctie van leuk en interessant nieuws.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021