Voorzitter sectie Evenementen & Beach (VSE)

Korte omschrijving: Evenementen dragen bij aan de sfeer binnen de vereniging. De VSE is ervoor verantwoordelijk dat uiteenlopende evenementen binnen de vereniging georganiseerd worden, voor zowel de jeugd als volwassenen. Bij voorbeeld het Jeugdkamp, Sinterklaasfeest en het Oliebollentoernooi. De VSE zorgt voor een aantrekkelijke evenementenkalender, zorgt ervoor dat er mensen zijn die de uitvoering van een evenement op zich nemen en dat het evenement naar behoren wordt uitgevoerd. De voorzitter is lid van het algemeen bestuur, dat 2 á 3 maal per jaar bijeenkomt.

Indicatie tijdbeslag: De coördinerende taak is beperkt qua tijdbeslag, maar in de aanloop naar een evenement zijn er natuurlijk wel pieken, afhankelijk van hoe je het hebt georganiseerd. 

Nadere info bij: Ineke Kalkman, vz@nuovovolleybal.nl

Trekker/werkgroepleden Lustrum/WK 2022

Korte omschrijving: In 2022 bestaat Nuovo alweer 35 jaar én is van 23 september tot 15 oktober het WK Damesvolleybal in Nederland. In de aanloop naar het WK wil de organisatie (Nevobo in samenwerking met provincie Gelderland) in nauwe samenwerking met verenigingen diverse side events organiseren om het WK, maar ook volleybal in het algemeen op de kaart te zetten. Dat kan op onderdelen een mooie invulling geven aan het jubileumjaar.
We zoeken daarvoor binnen Nuovo een trekker en leden voor de werkgroep, die hier samen met Ineke Kalkman invulling aan gaat geven.
Het plan is o.a. dat gemeente Renkum host wordt van een van de deelnemende landenteam, en dat in samenwerking met Nuovo dat team betrokken wordt bij side events. De werkgroep is verantwoordelijk voor het maken van plannen, het opstellen van de begroting en de uitvoering ervan, uiteraard in samenwerking met anderen, die daarvoor nog wel geworven moeten worden. 

Indicatie tijdbeslag: In de aanloop zal het om een beperkt tijdbeslag gaan om de contouren van dit bijzondere jaar uit te werken. Maar in het jubileumjaar zelf zal op piekmomenten rond de beoogde plannen al gauw een dag per week gevraagd worden; vandaar dat we ook meerdere mensen zoeken voor deze unieke klus.

Nadere info bij: Ineke Kalkman, vz@nuovovolleybal.nl

Trainer voor de Cool Moves Volley jeugdleden

Korte omschrijving: Jeugd vanaf zes jaar start met volleyballen door deel te nemen aan de competitie Cool Moves Volley. Vanaf 12 jaar gaan de spelers over naar de junioren. Bij Nuovo zijn er nu twee groepen mini’s. Hopelijk worden het er spoedig meer. Wij zoeken nog een of twee trainers voor de mini’s.

Indicatie tijdbeslag: De mini’s trainen op maandagmiddag van 17.00 uur tot 18.15 uur. Zij spelen hun competitiewedstrijden op zaterdagochtend. Enkele avonden per jaar is er overleg met alle trainers van Nuovo.

Nadere info bij: Olga Vrouwenvelder vst@nuovovolleybal.nl

Coördinator wedstrijdkleding

Korte omschrijving: Verzorgen dat alle competitiespelers tijdig over hun wedstrijdkleding kunnen beschikken, bijhouden en bijbestellen van de voorraden en vervanging van kwijtgeraakte of beschadigde kleding. Met de nummering en verschillende sponsors is het af en toe puzzelen om dat voor elkaar te krijgen.

Indicatie tijdbeslag: Aan het begin van het seizoen piekt het werk en kost het wel een paar uur; dan zijn de meeste wijzigingen in spelers en teamsamenstelling. Verder gaat het om incidentele werkzaamheden. Belangrijkste punt is het organiseren van de logistiek om alles op zijn lek te krijgen.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021

Vormgever huisstijl

Korte omschrijving: Ontwerpen en toepassing van een huisstijl voor drukwerk (posters, flyers, spandoeken etc.) en andere communicatiemiddelen.

Indicatie tijdbeslag: Gedurende het seizoen zal 3-5 keer een beroep gedaan worden op de vormgever voor een ontwerp.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021

Jeugdredactielid Switch

Korte omschrijving: Voor de jeugd heeft de Switch te weinig te bieden. We zoeken iemand die speciaal voor, maar vooral vanuit de jeugd en mini’s interessante kopij verzorgt voor het clubblad.

Indicatie tijdbeslag: Vijf keer per jaar verschijnt de Switch. Afhankelijk van hoe je het inricht (i.c. zelf doet of delegeert) kost het 5 keer hooguit een paar uur. Belangrijk is de antennefunctie van leuk en interessant nieuws.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021