Voorzitter sectie Evenementen & Beach (VSE)

Korte omschrijving: Evenementen dragen bij aan de sfeer binnen de vereniging. De VSE is ervoor verantwoordelijk dat uiteenlopende evenementen binnen de vereniging georganiseerd worden, voor zowel de jeugd als volwassenen. Bij voorbeeld het Jeugdkamp, Sinterklaasfeest en het Oliebollentoernooi. De VSE zorgt voor een aantrekkelijke evenementenkalender, zorgt ervoor dat er mensen zijn die de uitvoering van een evenement op zich nemen en dat het evenement naar behoren wordt uitgevoerd. De voorzitter is lid van het algemeen bestuur, dat 2 á 3 maal per jaar bijeenkomt.

Indicatie tijdbeslag: De coördinerende taak is beperkt qua tijdbeslag, maar in de aanloop naar een evenement zijn er natuurlijk wel pieken, afhankelijk van hoe je het hebt georganiseerd. 

Nadere info bij: Ineke Kalkman, vz@nuovovolleybal.nl

Hulp Lustrum/WK 2022

Korte omschrijving: In 2022 bestaat Nuovo alweer 35 jaar én is van 23 september tot 15 oktober het WK Damesvolleybal in Nederland. In de aanloop naar het WK wil de organisatie (Nevobo in samenwerking met provincie Gelderland) in nauwe samenwerking met verenigingen diverse side events organiseren om het WK, maar ook volleybal in het algemeen op de kaart te zetten. Dat kan op onderdelen een mooie invulling geven aan het jubileumjaar.
We zoeken daarvoor binnen Nuovo hulp voor de invulling van diverse activiteiten.
Het plan is o.a. dat gemeente Renkum host wordt van een van de deelnemende landenteam, en dat in samenwerking met Nuovo dat team betrokken wordt bij side events. Hulp is nodig voor het maken van plannen, het opstellen van de begroting en de uitvoering ervan, uiteraard in samenwerking met andere leden.

Indicatie tijdbeslag: Het kan op piekmomenten al gauw een dag per week vragen; vandaar dat we ook meerdere mensen zoeken voor deze bijzondere klus.

Nadere info bij: Ineke Kalkman, vz@nuovovolleybal.nl

Vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Korte omschrijving: Is -samen met Minco Snijders- binnen de vereniging eerste aanspreekpunt voor leden die een vraag hebben over of te maken heeft met pesten, intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP kan goed luisteren, is empathisch, kan goed doorvragen, kan zaken desgewenst bespreekbaar maken binnen het bestuur en helpt melders graag op weg naar hulp. De Nevobo heeft ook een VCP, waar je terecht kan met vragen.

Indicatie tijdbeslag: Buiten het oriënteren op wat je tegen kunt komen en het bijwonen van een enkele cursus, hopelijk nagenoeg geen tijdrovende klus.

Nadere info bij: Ineke Kalkman, vz@nuovovolleybal.nl

Coördinator wedstrijdkleding

Korte omschrijving: Verzorgen dat alle competitiespelers tijdig over hun wedstrijdkleding kunnen beschikken, bijhouden en bijbestellen van de voorraden en vervanging van kwijtgeraakte of beschadigde kleding. Met de nummering en verschillende sponsors is het af en toe puzzelen om dat voor elkaar te krijgen.

Indicatie tijdbeslag: Aan het begin van het seizoen piekt het werk en kost het wel een paar uur per week; dan zijn de meeste wijzigingen in spelers en teamsamenstelling. Verder gaat het om incidentele werkzaamheden. Belangrijkste punt is het organiseren van de logistiek om alles op zijn plek te krijgen.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021

Vormgever huisstijl

Korte omschrijving: Ontwerpen en toepassing van een huisstijl voor drukwerk (posters, flyers, spandoeken etc.) en andere communicatiemiddelen.

Indicatie tijdbeslag: Gedurende het seizoen zal 3-5 keer een beroep gedaan worden op de vormgever voor een ontwerp.

Nadere info bij: Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl, t (06) 52802021