Contributie

Tarieven voor seizoen 2018/2019

Leeftijd Nuovo Nevobo Totaal
Senioren € 220,00 € 90,00 € 310,00
Jeugd € 160,00 € 50,00 € 210,00
CMV € 125,00 € 30,00 € 155,00
Recreanten € 152,50 € 12,50 € 165,00
Extra training * € 75,00 € 0,00 € 75,00

* De extra training is verplicht voor Dames 1 en Heren 1.

De tarieven voor het lidmaatschap zijn inclusief wedstrijdkleding (bruikleen shirt en broek). Er wordt wel € 20,00 borg voor gevraagd, zie bruikleenovereenkomst.

Betalingsvoorwaarden

Betalen kan een heel jaar vooruit, na ontvangst van de nota van de penningmeester binnen de aangegeven termijn. Of anders door middel van het afgeven van een machtiging, waarbij de eerste helft van de contributie eind augustus zal worden afgeschreven en de tweede helft van de contributie eind januari. Contributie van de vereniging wordt via bank of giro geïnd, contante betaling is niet mogelijk. Na betaling ontvangen competitiespelers hun spelerskaart.

De leeftijd per 1 oktober van het jaar is bepalend voor de verenigings- en bondscontributie.
Opzeggingen dienen uiterlijk voor 1 juni van het jaar schriftelijk bij de secretaris bekend gemaakt te zijn.

Lid worden

GelrePas

© 2019 Nuovo Volleybal