Contributie

Tarieven voor seizoen 2019/2020

Leeftijd Nuovo Nevobo Totaal
Senioren € 220,00 € 90,00 € 310,00
Jeugd € 160,00 € 50,00 € 210,00
CMV € 125,00 € 30,00 € 155,00
Recreanten € 152,50 € 12,50 € 165,00
Extra training  € 75,00 € 0,00 € 75,00

 

De tarieven voor het lidmaatschap zijn inclusief wedstrijdkleding (bruikleen shirt en broek). Er wordt wel € 20,00 borg voor gevraagd, zie bruikleenovereenkomst.

Betalingsvoorwaarden

Betalen van contributies kan alleen via het afgegeven van een doorlopende machtiging voor automatische incasso. Via de afgegeven machtiging zal NUOVO de contributies middels 2 afschrijvingen per jaar incasseren. De eerste afschrijving vindt plaats in augustus en bestaat uit de helft van de contributies; het tweede deel van de contributies wordt in januari afgeschreven. Andere manieren om te betalen zijn alleen mogelijk in overleg met / na goedkeuring van de penningmeester.

De leeftijd per 1 oktober van het jaar is bepalend voor de verenigings- en bondscontributie.
Opzeggingen dienen uiterlijk voor 1 juni van het jaar schriftelijk bij de secretaris bekend gemaakt te zijn. 

Bankgegevens

Volleybalvereniging Nuovo te Renkum, NL79INGB0000672360

 

Lid worden

GelrePas