Tarieven voor seizoen 2024/2025

Categorie Nuovo Nevobo Totaal
Senioren € 280,00 € 120,00 € 400,00
Jeugd € 200,00 € 90,00 € 290,00
CMV-mini’s € 155,00 € 50,00 € 205,00
Recreanten € 190,00 € 20,00 € 210,00
Extra training € 100,00 € 0,00 € 100,00

 

De tarieven voor het lidmaatschap zijn inclusief clubkleding (bruikleen shirt en broek). Er wordt wel € 20,00 borg voor gevraagd, zie bruikleenovereenkomst.

Betalingsvoorwaarden

Betalen van contributies en borg voor clubkleding (eenmalig) kan alleen via het afgeven van een doorlopende machtiging voor automatische incasso. Via de afgegeven machtiging zal NUOVO de contributies middels 2 afschrijvingen per jaar incasseren. De eerste afschrijving wordt uitgevoerd in augustus en bestaat uit de helft van de contributies; het tweede deel van de contributies wordt in januari geind. Andere manieren om te betalen zijn alleen mogelijk in overleg met en na goedkeuring van de penningmeester.

De leeftijd per 1 oktober van het jaar is bepalend voor de verenigings- en bondscontributie.
Opzeggingen dienen uiterlijk voor 1 juni van het jaar schriftelijk bij de secretaris bekend gemaakt te zijn.

Bankgegevens

Naam Volleybalvereniging NUOVO
IBAN NL 79 INGB 0000 6723 60
BIC INGBNL2A

Lid worden