Aanmeldformulier

Geslacht

Deelname competitie

Clubkleding

Incasso machtiging

Privacyverklaring

Aanvullend op de hierboven gegeven incasso machtiging heeft de penningmeester van NUOVO ook een ingevuld en ondertekend formulier ‘Incasso machtiging’ (zie link) nodig. We vragen je dus om dit formulier uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en te zorgen dat dit formulier bij de penningmeester terecht komt.

Contributie

Incasso machtiging

Bruikleen overeenkomst

Privacyverklaring