Minco Snijders is in een extra belegde algemene ledenvergadering tot erelid benoemd.
Minco heeft sinds 1988 opgeteld 84 jaar aan vrijwilligerstaken uitgevoerd en 32 jaar onafgebroken bij Nuovo gespeeld. Hij is 21 jaar actief geweest in de redactie van de Switch, 21 jaar bestuurslid geweest, 11 jaar trainer en mini-coördinator, 26 jaar scheidsrechter, 4 jaar actief op de beachlocatie en sinds vorig jaar vertrouwenspersoon bij Nuovo.
Dat was voor een grote groep leden de reden om Minco voor te dragen als erelid. Wat met groot applaus door de aanwezige leden is bekrachtigd.