In navolging van het Nationaal Sportakkoord, waarin landelijke partners ambities hebben geformuleerd rondom sport en bewegen, heeft de gemeente Renkum samen met organisaties  en sportaanbieders een lokaal Sportakkoord opgesteld. Volleybalvereniging Nuovo is een van de 17 organisaties in de gemeente, die het lokale Sportakkoord heeft ondertekend.

Het Sportakkoord heeft 4 pijlers,  waaraan gewerkt gaat worden:

  1. Vitale sport- en beweegaanbieders – “Hoe maken we sportverenigingen en andere aanbieders toekomstbestendig”
  2. Vaardig in bewegen – “Hoe verkleinen en voorkomen we een motorische achterstand bij kinderen t/m 12 jaar”
  3. Duurzame sportinfrastructuur – “De duurzame en beweegvriendelijke binnen- en buitenruimte
  4. Inclusief sporten en bewegen – “Sport en bewegen voor iedereen”

Er zijn als start ambities en acties uitgewerkt in het akkoord, maar aanvullingen zijn ook nog mogelijk.

Er is voor 3 jaar een budget van € 20.000,- beschikbaar voor initiatieven die aansluiten bij de pijlers. Ineke Kalkman, voorzitter van Nuovo: “Het is voor ons een mooie kans om andere organisaties uit de gemeente te leren kennen en om samen te werken aan initiatieven op sport en bewegen. Vanuit Nuovo biedt het Sportakkoord mogelijkheden voor o.a. het organiseren van clinics op basisscholen.”
Het Renkums Sportakkoord is te vinden op de site van Sport- en Beweegteam Renkum.