De huidige coronamaatregelen blijven tot in ieder geval 10 februari van kracht.  Daarom heeft de Nevobo besloten dat het helaas onmogelijk wordt om ook maar een halve competitie uit te spelen en dat er dit seizoen ook geen promotie/degradatie plaatsvindt (voor de niveaus Topdivisie en lager). De Nevobo meldt op haar site hier verder het volgende over.

“Scenario’s herstart competitie niet haalbaar 
Waar eerder scenario 1, herstart competitie begin januari, en scenario 3, verlenging van het seizoen ten behoeve van promotie/degradatie, al niet meer haalbaar bleken, komt nu ook het laatst mogelijke scenario te vervallen, namelijk scenario 2. Hierbij hoopten we op de mogelijkheid tot het uitspelen van een halve competitie, maar gezien de verlenging van de lockdown is dit niet meer haalbaar. 

Zodra het coronavirus het toelaat, organiseren we wel wedstrijden. Deze wedstrijden vinden voor zoveel mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de huidige poules. Uiteraard zullen we eerst inventariseren welke teams willen spelen. 

Voorbereiding richting volgend seizoen 
We gaan ons in de aankomende periode voorbereiden op het volgende seizoenWe hebben al de mogelijkheid geboden voor horizontale instroom op hogere niveaus. Voor de niveaus 1e klasse en lager gaan we met de Bondsraad in gesprek om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk teams op hun eigen niveau kunnen spelen. Hier verwachten we binnenkort over te kunnen informeren.”