Beachabonnementhouders mogen deelnemen aan de originele NUOVO-laddercompetitie van 27 mei t/m 23 juli 2022. Voor de top 3 bij de categorie dames en de categorie heren is er een prijs te verdienen.
Deelname is bij het abonnement inbegrepen.

 

Hoe werkt de laddercompetitie?

Je kunt op zaterdagen vanaf 9:30 uur vrij met elkaar en tegen elkaar spelen, 2 tegen 2 (meest gebruikelijk), of als iedereen het er mee eens is 3 tegen 3.

Je bepaalt zelf hoe laat je komt en weggaat. Met een van de aanwezigen vorm je een gelegenheidsteam. Je kunt zoveel wedstrijden spelen op een ochtend als je wilt, waarbij uiteraard de speeltijd goed verdeeld wordt over alle aanwezigen. Alleen wedstrijden op zaterdag tellen mee.

Deelnemers zorgen zelf voor het tellen en fluiten.

Opzet laddercompetitie

  • Je speelt een set tot 21 punten; net als bij indoor volleybal moet je met 2 punten verschil winnen;
  • Na iedere (bij elkaar opgeteld) 7 punten wissel je van helft;
  • Een gewonnen set levert 1 punt op voor iedere speler van het winnende team;
  • Na afloop noteer je de punten per set op het schema in de container;
  • Aan het einde van de laddercompetitie wordt de gemiddelde score per persoon bepaald (aantal punten gedeeld door aantal wedstrijden) en kijken we wie het hoogste geëindigd is; je doet pas mee met de ranglijst als je minimaal 10 partijtjes heb gespeeld.

Officiële spelregels